Jij gaat bij het maken van een afspraak akkoord met de Algemene Voorwaarden van ZenDen en verklaard hierbij kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden door het lezen hiervan op deze website of tijdens een consult.

Behandelingen  dienen volgens de geldende prijslijst (zie informatie op de website of in de praktijk) te worden voldaan direct na de behandeling.

Indien jij verhinderd bent, dient je afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening  gebracht.

ZenDen/ Michèle Ferrière heeft ten opzichte van ieder ander dan jou, de cliënt geheimhoudingsplicht over alles wat haar uit hoofde van haar functie bekend wordt of is geworden. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens die jij verstrekt en die worden alleen gebruikt voor de behandeling. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.

In geval van interesse in een workshop of lesprogramma wordt een kennismakings gesprek gehouden. Op basis hiervan wordt een offerte uitgebracht. Indien beide partijen het met de offerte eens zijn, wordt deze getekend en beschouwd als bindend contract.

Indien een  georganiseerd workshop of lesprogramma door de opdrachtgever wordt geannuleerd, worden reeds gemaakte kosten, incl. materiaal en werkuren in rekening gebracht. Als ZenDen de afspraak annuleert, worden geen kosten in rekening gebracht.

ZenDen en haar eigenaar Michèle Ferrière zijn niet aansprakelijk, behalve in het geval van duidelijke opzet of schuld, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook aan de cliënt en/of diens eigendommen.

Naar Agenda

Naar Tarieven